Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej

W roku 2008 złożyliśmy projekt w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakładał budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na podłączenie do sieci gospodarstwa i budynki użyteczności publicznej. Projekt został najlepiej oceniony w całym województwie. Wniosek otrzymał prawie 88 procent możliwych do uzyskania punktów i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Została przyznana dotacja na realizację zadania w wysokości ponad 20 mln złotych.

Kliknij, aby powiększyć »