DOKONANIA W KADENCJI 2006 - 2010

Rok 2006

 1. Zakończenie budowy wodociągu publicznego Stromiec- Ksawerów Stary.
 2. Wykonano wodociąg w miejscowości Nętne i Podgaje.
 3. Zakończono budowę wodociągu publicznego Stromiec – Ksawerów Nowy- Podlesie.
 4. Zakończono realizację zadania ,,Modernizacja i adaptacja budynku po byłej SKR z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu, do którego została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna.
 5. Z otrzymanej dotacji zakupiono do OSP Stromiec samochód bojowy, motopompę oraz zestaw medyczny.
 6. Rozpoczęto budowę oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Bobrku.
 7. Gmina dofinansowała przebudowę drogi powiatowej Głowaczów – Lipskie Budy.

Rok 2007

 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Piróg, Mokry Las, Rzuć - Stromiecka Wola.
 2. Wykonano dokumentację na ujęcie wody w Bożem.
 3. Wykonano przebudowę drogi Stara Wieś – Pokrzywna oraz przez wieś Podlesie Małe.
 4. Zakupiono dwa samochody dla OSP.
 5. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w PSP Bobrek.
 6. Wykonano modernizację boiska szkolnego ( zainstalowano piłkochwyty i ogrodzenia).
 7. Wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń Domu Kultury w Stromieckiej Woli.
 8. Zakupiono autobus szkolny i pług do odśnieżania.
 9. Dofinansowano zakup samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla Starostwa Powiatowego.

Rok 2008

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedabyl, Pokrzywna, Stara Wieś.
 2. Wykonano koncepcję na oczyszczalnię ścieków i kanalizację.
 3. Wykonano przebudowę drogi: Ksawerów Stary, Dobieszyn ul. Leśna, Grabowy Las.
 4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Podgaje.
 5. Utwardzono parking i chodniki wokół Gimnazjum.
 6. Wykonano parking przy boisku sportowym.

Rok 2009

 1. Przebudowa drogi Stromiec – Marianki, wieś Zachmiel.
 2. Realizacja programu "Kompleksowej Gospodarki wodno – ściekowej Gminy Stromiec".
 3. Budowę zbiorczego systemu oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Stromiecka (dokumentacja).
 4. Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobieszynie.
 5. Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże (dokumentacja).
 6. Budowę przydomowych oczyszczalni w gminie Stromiec (dokumentacja).
 7. Budowę sieci wodociągowej Kol. Sielce, Matyldzin, Lipskie Budy.
 8. Przygotowanie dokumentacji pod oczyszczalnię ścieków.
 9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 10. Realizowano projekt – szkolenie zawodowe dla mieszkańców gminy w ramach POKL, działanie 6.1.1

Rok 2010

 1. Budowa boiska sportowego przy szkole w Bobrku.
 2. Zakup i montaż platformy przychodowej dla ZOZ w Stromcu.
 3. Dokumentacja na sieć wodociągowej w terenie Bożego.
 4. Przebudowa dróg gminnych.